پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اهداف و وظايف اساسي
اهداف و وظايف اساسي
 وظايف وفعاليت های اداره كل منابع طبيعي خراسان شمالی
 - حفاظت و حمايت
- مميزي اراضی
- مرتعداري واحياءواصلاح مراتع
- جنگلداري و جنگلكاري
- مهندسی و مطالعات
- بيابانزدايي
- آموزش و ترويج
- بهره برداری
اهداف و وظايف اساسي
چاپ | ارسال به ديگران  |